Dødstallene i trafikken har gått markant ned de siste årene, og årsaken er først og fremst et sterkt fokus på sikkerhet. Myndighetene jobber kontinuerlig med nye tiltak, og bilprodusentene legger store beløp i å utvikle stadig nye sikkerhetssystemer. Bileierne selv har også blitt stadig mer bevisste på betydningen av ustyr fra butikker som https://nordeye.com/no/.

Før årtusenskiftet var sikkerhetsseler, ABS-bremser og airbager viktige nyvinninger. Utover 2000-tallet ble elektroniske og datastyrte sikkerhetssystemer stadig viktigere, med sensorer og radarer som observerer både fører og bil kontinuerlig, og prøver å forutsi farlige situasjoner. Betydningen av ettermontert utstyr som ryggekamera fra https://nordeye.com/no/ har også vist seg å være svært forebyggende. Faktisk ble ryggekameraer påbudt i USA fra 2018.

Det viktigste for å øke trafikksikkerheten er å tilpasse kjørestilen etter trafikale og geografiske forhold. Det hjelper lite med en ny og sikker bil, hvis kjøringen ikke tar hensyn til faremomentene ute på veien. Skadestatistikken viser faktisk at store, dyre SUV-er – som blir regnet som de aller sikreste bilene – er overrepresentert i ulykker. Det kan ha noe med at personene som kjøper disse bilene, er glade i fart og spenning. Et sentralt element er imidlertid at bileierne ofte tror at sikkerhetssystemene og SUV-egenskapene gir bilen bedre veigrep, men glemmer at tyngdekraftens lover er de samme for biler som er proppfulle av teknologi.

Selv om nye biler fra Toyota gjerne er fullstappet med sikkerhetsutstyr, finnes alltid rom for forbedringer for dem som vil legge litt ekstra penger i trygghet. På eldre biler som ikke har fått med seg de siste nyvinningene, er det enda viktigere å for eksempel ettermontere ekstralys som kan lyse opp veien i vintermørket. Hvem vil vel risikere å møte en person som har lagt igjen refleksvesten hjemme, eller kanskje en elg, i stummende mørke? God belysning kan i disse situasjonene bety forskjellen på liv og død.

Det viktigste for alle bileiere er derfor: Tenk sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet!