Vi kan ikke snakke om de største bilmerkene i verden uten å nevne Toyota. Selskapet som så dagens lys i 1903, var en teknologibedrift i den spede starten. Rundt 100 år senere er bilmerket verdens mestselgende bilkonsern med over hundre milliarder solgte biler. Og hvordan fikk de det til? Jo her skal vi introdusere begreper som Kanban, Kaizen og poka-yoke.

Toyota samlebånd

Samlebåndet på fabrikkene til Toyota gikk som smurt. Men det ikke uten grunn at alt gikk så bra fra starten av. For de flittige japanerne hadde flere ess i ermet enn at de hadde enorm arbeidsmoral, de hadde også satt ting i system. I dag vil vi si at et crm system gjør sakene sine perfekt, men den gang var det ting som Kanban som ordnet biff i nuddelsuppa.

Kanban

Kanban er en JIT-strategi som levererer varer akkurat i tide. JIT som står for just-in-time, organiseres ved at man ikke setter i gang flere operasjoner enn det er kapasitet til. Teknikken er tenkt å oppfylle behov som oppstår i markedet, og skal redusere produksjonskostnader. Disse sparte midlene kunne Toyota for eksempel bruke til nyskapende design.

Kaizen

Kaizen handler om kontinuerlig forbedring. Ved å analyser driften kunne man fjerne hindringer og øke fortjenesten. Kaizen begrenser seg ikke til samlebåndet, men kan fungere i alle deler av driften. CRM systemet fungerer med bakgrunn i denne og lignende prinsipper, som hele tiden sørger for at driften blir mer effektiv og utbyttet blir bedre.

Poka-yoke

Poka-yoke handler om forebygging av uhell, feiltrinn og ulykker. Dette var svært viktig for Toyota i startfasen, men også når etterspørselen økte så enormt. Strategien går ut på å identifisere farer og skape retningslinjer i en slags universell utforming. Et eksempel er klutsjen på en bil, eller stoppknapp på et samlebånd.

Toyota har gitt oss mange modeller, slik som Corolla, Swift og Hilux. For å nevne noen.